Living and Working in Australia - Trabaho, Visa, atbp

By SBS

Listen on


Links


There’s no other country quite like Australia. ‘Trabaho, Visa, atbp.’ is an invaluable resource for expert advice and information that have to do with migration, job and visa opportunities, workers’ rights, and other issues related to moving to and working in Australia. - Walang ibang bansang kagaya ng Australia. Tatalakayin sa ‘Trabaho, Visa, atbp.’ ang mga impormasyon ukol sa Australian migration, mga oportunidad pagdating sa trabaho at visa, mga karapatan ng mga manggagawa, at iba pang mga isyu ukol sa paglipat at pagtatrabaho sa Australia.

Latest episode