Koffie met de Toekomst - VDAB Work out Room

Op de Sofa: Panelgesprek "The War for (international) talent!"

Listen on

Episode notes

Dit betreft een geluidsopname van onderstaand panelgesprek. De volledige uitzending kan je raadplegen op YouTube via https://www.youtube.com/watch?v=EDV8JfRnMQY&t=1s


Is het aantrekken van buitenlands talent dé oplossing voor de krapte op onze arbeidsmarkt? Of heeft het net een negatieve impact? 

De wereldwijde strijd om talent woedt alleszins volop. Maar kan Vlaanderen daarvan profiteren? Is onze regio aantrekkelijk voor buitenlands talent? En is er voldoende buitenlands talent beschikbaar om het groeiend aantal vacatures in onze knelpunteconomie in te vullen? 

In Vlaanderen staat een actief arbeidsmigratiebeleid nog in de kinderschoenen. We kunnen dus nog heel wat leren van landen die economische migratie al langer benutten. Maar hoe werkt zo’n actief migratiebeleid? En hoe zorgen we ervoor dat arbeidsmigratie geen oplossing voor de korte termijn is, maar deel uitmaakt van een duurzaam beleid op lange termijn? Waar liggen drempels en hoe gaan landen daarmee om? 

We verkennen de mogelijkheden die migratie ons biedt tijdens een boeiend panelgesprek met experten uit het werkveld: 

  • Rob De Lobel (IOM - International Organization for Migration)

  • Peter Bosch (Egmont Institute) 

  • Veronika Casteur Petrzelkova (Accent Jobs) 

  • Kitty Weyn (International Relations VDAB)

We gaan dieper in op de opportuniteiten en bedreigingen van arbeidsmigratie op onze arbeidsmarkt en in onze samenleving. En we bekijken hoe migratie onze welvaart richting inclusieve toekomst kan stuwen.