Koffie met de Toekomst - VDAB Work out Room

Koffie met de Toekomst: Hoe kijkt de academische wereld naar Degrowth?

Listen on

Episode notes

Je kan er niet meer omheen, het woord duurzaam duikt voortdurend op, elk bedrijf beweert - terecht of ten onrechte - duurzaam te zijn.

Publieke en private organisaties denken na over hun verantwoordelijkheid in de wereld en visionaire mensen als Kate Raworth schetsen het beeld van een andere economie die zijn impact op de wereld ernstig neemt. In deze bijdrage kijken we, samen met Prof. dr. Luc Van Liedekerke, professor bedrijfsethiek aan de UAntwerpen, naar een aantal langetermijnveranderingen waar vrijwel alle landen in de wereld aan onderworpen zijn, die ertoe geleid hebben dat de vraag naar duurzaam en verantwoordelijk ondernemen centraler is dan ooit. Die langetermijnveranderingen zijn overal merkbaar en leiden tot een transitie in ons economisch systeem. Ze brengen ook mee dat andere competenties, zoals bijvoorbeeld normatief denken, systemisch denken en langetermijndenken cruciaal worden voor de werknemers van de toekomst. 

Een inspirerende Koffie met de Toekomst voor wie graag inzicht krijgt in de wereld waarin we leven en wil meewerken aan een duurzame wereld!