Living and Working in Australia - Trabaho, Visa, atbp

Can an international student earn $100k annually despite working hour restrictions? - Posible bang kumita ang isang international student ng $100k annually kahit may restriksyon sa work hours?

Listen on

Episode notes

In this episode of 'Trabaho, Visa.atbp', a Registered Migration Agent explained the changes in the process of obtaining a student visa in Australia and the issue of how much an international student can earn. - Sa episode na ito ng ‘Trabaho, Visa, atbp.’, ipinaliwanag ng Registered Migration Agent na si PJ Bernardo ang mga pagbabagong ipapatupad sa pagkuha ng student visa sa Australia gayundin ang isyu ng halaga ng pwedeng kitain ng isang international student.